News

News

مهره های شیشه ای TT-B-1325D با ضریب شکست 1.9

این دانه‌های شیشه‌ای بازتابنده در رنگ‌های علامت‌گذاری ترافیک و فرودگاه بازتابنده استفاده می‌شود.

افزایش مقادیر بازتابی به‌دست‌آمده از استفاده از مهره‌های شیشه‌ای با ضریب شکست بالا، تنها در مواردی برای ناظر آشکار می‌شود که خط دید ناظر در نزدیکی مسیر منبع نور مورد استفاده برای روشن کردن نشانه‌ها باشد. مطالعات USAF و اداره هوانوردی فدرال نشان داده است که در مواردی که منبع نور در مجاورت موقعیت چشم بیننده قرار ندارد، مزایای اضافی استفاده از ضریب انکسار بالاتر مهره ها ناچیز است.

Send your message to us:

به بالای صفحه بردن